บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ 

เช่น ชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร ชิ้นส่วนภายนอกรถยนต์ 
ชิ้นส่วนประกอบเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนประตู เป็นต้น

ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์

โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยีจาก 
บริษัทแม่คือ บริษัท โคดามา เคมิคัล อินดัสตรี จำกัด และ 
บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

 

ดูเพิ่มเติม
ข่าวสารและกิจกรรม
© Copyright 2023 ECHO AUTOPARTS (THAILAND) CO., LTD. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว