10 ส.ค. 2562

วันกีฬาสีประจำปี 2019


 

วันกีฬาสีประจำปี 2019

           เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีและแข็งแรงจึงมีการส่งเสริมให้พนักงานมีการแข่งขันกีฬา การเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง และผลักดันให้พนักงานออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้รัก สามัคคีเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม การเข้าร่วมกลุ่มสำหรับพนักงานทั้งสองโรงงานได้พบปะกันในการทำกิจกรรม และเป็นการสร้างเกาะป้องกันให้พนักงานห่างไกลจากยาเสพติด

 

 

...
...
...
...
...
...
© Copyright 2023 ECHO AUTOPARTS (THAILAND) CO., LTD. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว