การประกันคุณภาพ

เราตรวจสอบชิ้นงานให้มี

คุณภาพ 100%

ก่อนส่งถึงลูกค้า

      เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ผ่านการสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญ เชื่อมั่นได้ว่าชิ้นงานผ่านการควบคุม ตรวจวัดที่มีความแม่นยำ พร้อมการันตีชิ้นงานทุกชิ้นมีคุณภาพ

 

...
เครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine)

เป็นเครื่องวัดสามมิติ สำหรับวัดชิ้นงานรูปทรงต่างๆ ที่ซับซ้อน ใช้ทำการวัดระหว่างทำการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มการผลิตโดยให้ค่าการวัดที่แม่นยำ สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานความละเอียดสูง

...
เครื่อง FARO 3D Scanner

เป็นเครื่องวัดแบบภาพสามมิติ จับภาพและการเปรียบเทียบชิ้นงาน มีความเที่ยงตรงสูง การตรวจสอบคุณภาพ ระบบวัดแบบสัมผัส/ไม่สัมผัส งานที่มีความซับซ้อน การวัดแบบสามมิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

...
เครื่อง Profile Projector

เป็นเครื่องวัดขนาดโดยไม่สัมผัสชิ้นงาน ที่มีขนาดเล็ก และมีรูปร่างซับซ้อน มีความแม่นยำสูง โดยจะฉายแสงออกมาเป็นขาวและดำ ซึ่งขึ้นอยู่กับชิ้นงานสามารถให้ค่าความละเอียดสูงสุด

...
เครื่อง Surface Roughness Testers

เป็นเครื่องตรวจสอบความหยาบ ความเป็นคลื่น ของผิวชิ้นงาน วัดจากค่าความขรุขระของชิ้นงาน เช่น การตรวจสอบระดับความเรียบของชิ้นงาน รอยเชื่อมของชิ้นงาน แนวแบ่งแม่พิมพ์ (PL)

...
เครื่อง Microscope

เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก และใช้ตรวจสอบพื้นผิวภายในชิ้นงาน เช่น ฟองอากาศ ลักษณะผิวชิ้นงาน จุดที่เวอร์เนียร์คาลิบเปอร์ ไม่สามารถตรวจสอบได้

...
เครื่อง Universal Testing

เป็นเครื่องทดสอบที่ใช้หาคุณสมบัติแรงดึง ความทนทานต่อแรงดึง การยืดตัว ณ จุดขาด การทดสอบการดัดโค้งชิ้นงาน การลอก การเปลี่ยนรูป การยึดเกาะ แรงเจาะ แรงเปิด

© Copyright 2023 ECHO AUTOPARTS (THAILAND) CO., LTD. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว