25 ธ.ค. 2565

จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่


 

จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

           เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลังจากการร่วมกันทำงานมาตลอดทั้งปี เป็นการสร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจ ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดำเนินงาน คืนความสุขให้ทุกคน เช่น การจับฉลาก มอบของขวัญตอบแทนการทำงาน การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและบุคลากรภายในองค์กร

 

 

...
...
...
...
...
...
© Copyright 2023 ECHO AUTOPARTS (THAILAND) CO., LTD. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว