คณะผู้บริหาร

Mr. Saito Yoshikazu

ประธาน

พิพัฒน์ วัฒนาวานิชกูล

รองประธาน

มานะชัย บุญอยู่

กรรมการบริษัท

สรชาต ชุ่มภิรมย์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด

วราภรณ์ ลียวนิช

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

สัญญา น้อยอนันต์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายซ่อมบำรุง

วรเดช ทองอุดม

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ไพศาล รักธง

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม

ธีรวิทย์ อยู่วัฒนา

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและแม่พิมพ์

สุกัญยา ฉัตรเจริญสกุล

ผู้จัดการฝ่ายรับประกันคุณภาพ

เฉลิมชัย แย้มงาม

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

วารุณี วงษ์เชียน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

© Copyright 2023 ECHO AUTOPARTS (THAILAND) CO., LTD. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว